อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

โครงการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดฯ แผนยุทธการ(พิรุณ65)

ประชาสัมพันธ์

noGift3

logo egp1

[ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ]

logo activity

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ราคากลาง
  4. รายงานทางการเงิน
next
prev

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ปี 2567 และการลงทะเบียนผู้พิการ(รายใหม่) ปี 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ปี 2567 และการลงทะเบียนผู้พิการ(รายใหม่) ปี 2566 อ่านรายละเอียดดังนี้

Nasamai 2567.1

แผนที่ตำบลนาสะไม

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/