อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

covid190

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมและคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Readmore?

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook http://www.nasamai_2556