อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

covid190

ร้องเรียนการทุจริต 1 หัวข้อ

เพื่อเป็นช่องทางให้กับประชาชนในตำบลนาสะไม ที่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หรือ ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.055 วินาที

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook http://www.nasamai_2556