อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

covid190

สภา อบต.นาสะไม

(นายวิชัย    หนันติ  )
ประธานสภา อบต.นาสะไม

( น.ส.กุลิสรา      มุกดาพันธ์ )
รองประธานสภา อบต.นาสะไม

( นางนวีนา  ประดา )
เลขานุการสภา อบต.นาสะไม

( ว่าง )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

 

( นายจรัส  ชาติแดง )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

( นางเต็มศรี  ควรชม )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

( นายกง  โล่ห์คำ )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

( นายชัยยศ  คำหมูน )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

( นายสมพร  สีทาป )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

( นายยานต์  โทบุตร )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

( นายวิมาน  สีทาป )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

( นางสาวอภัยรินทร์ แรกเรียง )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

( นายบุญมี  น้ำพุ )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

( นายเกชา  ถานา )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

( นายสนิท  สืบสร้อย )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

( นายบัวไข  ลีลา )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

( นายเศรษฐี  สืบสร้อย )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

( นายสวิง  สมคะเนย์ )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

( นายประสิทธิ์  บริสุทธิ์ )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

( นายสมบูรณ์  ต้นบุญ )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

( นายทองจันทร์  อ้วนนวล )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

 

 

 

( นายสุมิตร  สิงห์คู่ )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

( นายสมพงษ์  จันทะพงษ์ )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

( นายอำไพร  เชื้อบัณฑิต )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12

( นายคำหล้า ประไพชาติ )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12

( นายวิชิต  เหลาผา )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13

( นางพรรณธิภา  เข็งนอก )
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13

   

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook http://www.nasamai_2556