อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

ประชาสัมพันธ์

สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.นาสะไม
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.นาสะไม

logo egp1

[ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ]

logo activity

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ราคากลาง
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. รายงานทางการเงิน
next
prev

แผนที่ตำบลนาสะไม

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook http://www.nasamai_2556